Lenas liv här och nu

2014-01-31
11:14:06

Tid

Tid
Vad är tid? Så många gånger som jag har skrivit om detta ord, så många gånger som jag funderar över detta ord..TID.
Ofta ursäktar man sig att man har för lite tid, man har inte tid för vissa saker, några har för mycket tid.
Tid, är något som alla har exakt lika mycket av men det beror på vad man fyller tiden med. Ibland kan man inte styra över innehållet i tiden och ibland kan man lyxa till det med att fylla det med kvalitet.
 
Men ibland kan tid bli belastande, med oro, tvång och dåligt samvete
då är tid inte till fördel.
Ibland önskar jag att jag inte hade någon tid, att den biologiska klockan i kroppen fick styra, ja för en liten stund bara. Men ändå skulle stunden begränsas av tid.
 
Varför ska människor jämföra sig med andra hela tiden, mäta sig, hävda sig, anklaga och vara spydig?
Varför kan inte människor försöka se det unika och vackra i varje människa?
Ofta möter man människor som anklagar andra för saker som inte har någon grund, utan baseras bara utifrån sina egna värderingar, utan hänsyn till hur andra uppfattar situationen.
Man kanske ska stanna upp lite och fråga hur andra personer ser på saker innan man drar egna slutsatser och anklagar eller trycker ner.
Så många missförstånd och onödiga tårar som uppkommer av att man drar snabba slutsatser och tror saker.
 
Kram